Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar

Mthamini Mkuu wa Serikali