Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maji na Nishati

Mtaa wa

S.L.P

Simu: +255 24223

Nukushi (Fax): +255